Lipová

Regionální literatura

 

 

K významným osobnostem naší obce patřila knihovnice p. Emílie Malíková, která byla sběratelka lidových tradic a milovnice folkloru. Proto v naší malé knihovně nechybí několik desítek knih z regionální tématikou.

Z regionální literatury v knihovně ...

 

Putování časem Zlínským krajem

Luhačovské Zálesí

Paní E. Malíková vydala několik publikací, které se týkají našeho regionu:

básně regionální autorky, sběratelky místního folkloru a vlastivědných pamětí s ilustracemi Jana Poláškové.

  • Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků; autoři: Emílie Malíková, Jana Polášková. ilustrace ak. mal. Jaroslav Jeřábek

národopisné zlomky o Slavičíně a okolí (zpracováno na základě pamětí zakladatelů slavičínského muzea a vlastivědných pracovníků regionu - Antonína Dulíka, Zdeny Maňasové, Anny Poláškové, Jany Poláškové, Josefa Studenky, Libuše Sušilové a dlouholetého správce slavičinského muzea Viktora Švihálka.

  • Vzpomínka na Milana Švrčinu

učitele, národopisného pracovníka, lidového muzikanta (článek v časopise Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka č. 1/2001, roč. II.; str. 21-26, vyd. v r. 2001)

  • Libuše Sušilová (1908 - 1986) - upravil Aleš Ptáček

národopisná pracovnice, vypravěčka, národopisná publicistka, členka národopisného souboru Dúbrava z Valašských Klobouk (medailon sběratelky folkoru jižního Valašska u příležitosti odhalení její pamětní desky v Muzeu Valašské Klobouky zpracován na základě osobních pamětí a materiálů p. Františka Matýska, vlastivědného spolupracovníka Okresního muzea ve Valašských Kloboukách v letech 1959 - 1962).

  

 Regionální periodika na webu:

 Zde se můžete podívat na regionální zpravodaje. Stačí jen kliknout na obrázek.

 

 

Lipovjánek

Slavičínský Zpravodaj

 Kontakt:Lipová 17  E-mail: lipova.knihovna@seznam.cz