Lipová

O nás

Základní info

Knihovna se nachází v obci Lipová, která leží v údolí Lipovského potoka při obcích Slavičín - Haluzice - Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Je součástí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Obecní knihovna je součástí obce již několik desetiletí. Mimo jiné se podílí na organizaci kulturních akcí během celého roku. Je umístěna v budově bytového domu č. p. 17 (budova bývalé školy). Plocha knihovny není velká - pouhých 17 m2, ale přesto je v knihovně přehledně umístěno přes 2 tisíce knih a počítač pro veřejnost.

Dlouhá desetiletí byla knihovnicí p. Emílie Malíková, která byla i významnou sběratelkou lidových tradic, milovnicí folkloru a oraganizátorka nespočetně kulturních akcí.

Od roku 1969 je knihovna Lipová spolu s knihovnami v obcích Loučka, Haluzice, Bohuslavice nad Vláří a Rudimov součástí Knihovnického střediska Městské knihovny Slavičín. Ta slouží uvedeným knihovnám jako nejbližší metodické a poradní centrum. Od roku 2002 vykonává tyto činnosti na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Slavičín. Mezi její hlavní střediskovou náplň patří: evidence nových knižních přírůstků, zaškolování knihovníků, retrozápisy a revize staršího fondu, jeho průběžná aktualizace aj.

Interiér knihovnyKontakt:Lipová 17  E-mail: lipova.knihovna@seznam.cz