Lipová

Aktuality

Obecní knihovna Lipová je znovu otevřena od 14. 4. 2021, v souladu s nařízením MK ČR a MZ ČR o ochraně bezpečnosti provozu pro čtenáře i knihovníky v souvislosti s pandemií covid-19, v běžné půjčovní době.

 Opatření k provozu Obecní knihovny Lipová
Do knihovny vstupujte pouze s ROUŠKOU, nutné je použít připravenou DEZINFEKCI NA RUCE

Do  prostor knihovny povolen vstup max. 4 osobám v rozestupech 2 m.
 
Vrácené knihy budou uloženy v KARANTÉNĚ a následně vydezinfikovány (nebude možné vypůjčit si ihned vrácenou knihu).
 
V knihovně se zdržujte po dobu nezbytně nutnou k výběru knih.

Do odvolání nebude možné využít pracoviště veřejného internetu.

Žádáme čtenáře, kteří jsou v karanténě, aby nevraceli ani neposílali knihy přes třetí osoby do knihovny.
 
O změnách v půjčovní době i mimořádném režimu vás budeme informovat rozhlasem a na webu knihovny.


 Kontakt:Lipová 17  E-mail: lipova.knihovna@seznam.cz